suraišioti

suraišioti
1 suráišioti; R iter. surišti: 1. Suráišiota tvora [iš baslių] Pnd. Jam ant kupros tebepūpsojo virvute suraišioti nuostabieji bidonėliai . Pritaisė lakalo su spiritu, padavė šunim, tie užlakę pasigėrė šunes, tiem suraišio[jo] uodegas, permetė per tvorą BsPIII228. Čigonas nuėjo į girią, suraišiojo medžių viršūnes į daiktą LTR(Ldvn). | prk.: Suraišiojami tarp savęs šakniniai daiktavardžiai LTII82. 2. Tus linus suráišios Varn. Tus žabus galia ir mergaitė suraišiot ant kūlelius Vb. 3. Suráišiok drabužius in ryšį J. I tas bures reik suráišioti Plng. | refl. tr.: Susiráišiok ryšius an kelio J. 4. Žvengia ir spardosi arkliai, žviegia kiaulės, gailais balseliais skundžiasi vežimuose suraišiotos avys . Praėjo metai, ir aš supratau, kad tik pintinėje, tik suraišiotą išlaikys mane krante . Jau rankos gelžiniūs, jau kaip avinelis suráišiotas Lpl. Kūną Jėzaus suraišiojo ir baisiai kryžiavojo SGI91. 5. Į nūšukinę kokią skarą suvyturo, kaip užtriną dar suráišiojo, pametė į lovą, i nepasiusi: krok, kiek nori KlvrŽ. Galva suráišiota Dkš. | refl. tr.: Susiráišiojęs galvą su abrūsu Krš. 6. iter. surišti 9: Virvė suráišiota . Suráišiojau vadžias OG305. | refl. tr.: Turėjau virvę tokią tims kinkymams susiráišioti Als. Tai tada žmonys, šniūrus susiraišioję, ėjo ežiomis, braukdami nuo savo rugių sniegus Sln. 7. tr. 1 sutvarstyti, subintuoti: Mūsų apylinkėje ilgai gyveno toks gandras, kurio viena koja buvo kažkuo suraišiota, lyg baltais bintais LTR(Ant). \ raišioti; antsiraišioti; apraišioti; atraišioti; įraišioti; išraišioti; nuraišioti; paraišioti; perraišioti; priraišioti; papriraišioti; suraišioti; užraišioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • suraišioti — suráišioti vksm. Vir̃vė suráišiota …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • suraišiojimas — sm. (1) 1. Sut → 1 suraišioti 1. 2. → 1 suraišioti 7: Šis suraišiojimas ir ramumas greit padėjo žaizdoms gyti rš. 3. sumazgymas, sunarpliojimas: Kaip tus siūlus išpainiosi tokiu suraišiojimu?! Krš. raišiojimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsiraišioti — 1 antsiraišioti iter. antrišti 1 (refl.): Antsiraišioję vyrai buvo raiščius ant rankų Lpl. raišioti; antsiraišioti; apraišioti; atraišioti; įraišioti; išraišioti; nuraišioti; paraišioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkumščiuoti — tr. Š kumščiais apdaužyti: Kiti, apkumščiuoti ir dar stipriau suraišioti, buvo grąžinti grafui J.Marc. Pradėjo rėkt vaikas, tai apkumščiãvo apkumščiãvo, ir baigta Ds. | refl.: Jie pagaliais tikrai nesimušė, rankom apsikumščiãvo Ėr. kumščiuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apraišioti — 1 apraišioti iter. aprišti: 1. N, M, Š Apraišiotas raiščiais SD14. 2. Josios galva apraišiota su skepetais žiemos čėse J. Pasiėmė iš kampo skarmalų pundą ir savo bobą apraišiojo BsPIII279. | refl. tr. Š. 3. Žaizdą apraišioti DŽ. Apraišiojo vyrelį …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkragti — atkràgti intr. 1. atsikišti; atsilošti; atsiknoti: Buvo mažo augumo, nosį turėjo atkragusią, tarp akių parlaužtą M.Valanč. Jis pamojo savo apskrita galva su atkragusiomis ausimis rš. Už pustrečio sieksnio buvo atkragęs seniai nulūžusios storos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atraišioti — 1 atraišioti 1. M, LL167, Š, BŽ476 iter. atrišti 1: Atraišiokite jį ir leiskite eiti Bb2Jn11,44. 2. iter. atrišti 3: Atraišiojo karves nuo saito ir išvarė laukan rš. 3. iter. atrišti 4: Mano tas manytasis ubagėlis maišelį nusiima ir rimtu veidu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išraišioti — 1 išraišioti iter. išrišti: 1. Š. | refl. tr. Š. 2. Toks krupis, ko tu žinai išraišioti viską! Krš. | prk.: Išraišiosime ir traukysime pančius griekų jūsų Pron. 3. iter. išrišti 4: Arkliais išraišiota pieva – nešienuojama Šts. Kai žolės nėr,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrigzti — išrìgzti intr. 1. Rdn išsivartyti, išsitaršyti, išgulti (apie javus): Išriñzga, jei jauname miežius sė[ja] Pj. Linai gražūs, ale išrìzgę –gal atsikels Ll. Toj dirvoj visumet avižos išriñzga Stl. 2. iširti, iškedėti: Išrìzgo rūbas, prarizgo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jungis — jùngis sm. (1) 1. P kuo kas sujungiama: Poliai, suraišioti žagarais, karklais, supo aplinkui salas ir kartu buvo jungiai rš. 2. Rm šikšna, su kuria pririša spragilo buožę prie siaustuvės jungas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”